Αυτοκινητικά Ατυχήματα

Αγωγές – αποζημιώσεις από αυτοκινητικά ατυχήματα

Tο γραφείο μας αναλαμβάνει επί σειρά ετών την υποβολή αγωγών για διεκδίκηση αυτοκινητικών αγωγών και αποζημιώσεων που προκύπτουν από αυτοκινητικά ατυχήματα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.